HK Martin

HK Martin

HKM - 185

Sídlo: Gorkého 2, 036 01 Martin, SVK

IČO: 51483998 (Hokejový klub Martin o.z.)

office@hkmartin.sk -

Kontaktná osoba

Katarína Plicová (asistentka)

Mobil: 0915858839

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (22)
SPOLU (22)