HK Martin

HK Martin

HKM - 185

Sídlo: Gorkého 2, 036 01 Martin, SVK

Hokejový klub Martin o.z.
IČO: 51483998

office@hkmartin.sk -

Kontaktná osoba

Katarína Plicová (asistentka)

Telefón: 0915858839
Mobil: 0915858839

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (30)
SPOLU (30)

Články