Speeders Bratislava

Speeders Bratislava

SPB - 184

Sídlo: Gessayova 10, 851 05 Bratislava 5, SVK

IČO: 42264227 (Speeders Bratislava o.z.)

speeders.tm@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Jozef Socha (kontaktná osoba)

Telefón: 0905888678
Mobil: 0905888678

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (13)
Prípravka (18)
Mladší žiaci (10)
SPOLU (41)