Speeders Bratislava

Speeders Bratislava

SPB - 184

Sídlo: Čečinova 21/A, 821 05 Bratislava 2, SVK

Speeders Bratislava o.z.
IČO: 42264227

speeders.gm@gmail.com -

Kontaktná osoba

Lívia Láczki (kontaktná osoba)

Telefón: 0903425118
Mobil: 0903425118

Súťaže, vekové kategórie a hráči