Speeders Bratislava

Speeders Bratislava

SPB - 184

Sídlo: Čečinova 21/A, 82105 Bratislava 2, SVK

IČO: 42264227 (Speeders Bratislava o.z.)

speeders.tm@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Jozef Socha (kontaktná osoba)

Telefón: 0905888678
Mobil: 0905888678

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (9)
Prípravka (19)
Mladší žiaci (12)
SPOLU (40)