Speeders Bratislava

Speeders Bratislava

SPB - 184

Sídlo: Čečinova 21/A, 821 05 Bratislava 2, SVK

Speeders Bratislava o.z.
IČO: 42264227

speeders.tm@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Jozef Socha (kontaktná osoba)

Telefón: 0905888678
Mobil: 0905888678

Súťaže, vekové kategórie a hráči