OZ Hokej Nové Zámky

OZ Hokej Nové Zámky

NZH - 175

Sídlo: Nitrianska 13, 940 71 Nové Zámky, SVK

Občianske združenie Hokej Nové Zámky
IČO: 42201195

hrubonova@mikron.sk -

Kontaktná osoba

Beáta Hruboňová (organizačný pracovník)

Telefón: 0917613070
Mobil: 0915996637

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Dorastenci (1)
Juniori (9)
Seniori (21)
SPOLU (31)