Ha Slávia Prešov

Ha Slávia Prešov

PRS - 174

Sídlo: Pavla Horova 14636/33, 080 01 Prešov, SVK

IČO: 50601024 (Hokejová akadémia Slávia Prešov)

jankentos@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Ján Kentoš (konateľ)

Mobil: 0911613567