Ha Slávia Prešov

Ha Slávia Prešov

PRS - 174

Sídlo: Pavla Horova 14636/33, 080 01 Prešov, SVK

Hokejová akadémia Slávia Prešov
IČO: 50601024

jankentos@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr. Ján Kentoš (predseda klubu)

Telefón: 0911613567
Mobil: 0911613567