HC Bulls Vranov

HC Bulls Vranov

VRT - 172

Sídlo: Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, SVK

IČO: 50078275

stanislav.kandala@aknovikmec.com -

Kontaktná osoba

Stanislav Kandala

Mobil: 0907384151

Súťaže, vekové kategórie a hráči