HC Bulls Vranov

HC Bulls Vranov

VRT - 172

Sídlo: Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, SVK


IČO: 50078275

office@akmariannovikmec.com -

Kontaktná osoba

JUDr. Marián Novikmec

Telefón: 0905645383
Mobil: 0905645383

Súťaže, vekové kategórie a hráči