HC Veľký Krtíš

HC Veľký Krtíš

HVK - 170

Sídlo: Lučenecká 402/69, 990 01 Veľký Krtíš, SVK

IČO: 50167502

hcvelkykrtis@gmail.com -

Kontaktná osoba

Igor Talpaš (prezident)

Mobil: 0950526366

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (5)
Prípravka (16)
Mladší žiaci (15)
Starší žiaci (5)
Juniori (1)
SPOLU (42)