HC Veľký Krtíš

HC Veľký Krtíš

HVK - 170

Sídlo: Lučenecká 402/69, 990 01 Veľký Krtíš, SVK


IČO: 50167502

hcvelkykrtis@gmail.com -

Kontaktná osoba

Igor Talpaš (prezident)

Mobil: 0950526366

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Prípravka (5)
Mladší žiaci (10)
Starší žiaci (3)
Kadeti (3)
SPOLU (21)