HK Sršne Košice

HK Sršne Košice

HSK - 165

Sídlo: Omská 2, 040 01 Košice, SVK


IČO: 42331757

info@arenasrsnov.sk -

Kontaktná osoba

Marek Mergleský (predseda)

Telefón: 0905622145
Mobil: 0905622145

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (17)
Prípravka (64)
Mladší žiaci (37)
Starší žiaci (15)
Kadeti (13)
SPOLU (146)
Ligové súťaže
Liga prípraviek P4 Východ