HK Sršne Košice

HK Sršne Košice

HSK - 165

Sídlo: Omská 2, 040 01 Košice, SVK


IČO: 42331757

info@arenasrsnov.sk -

Kontaktná osoba

Marek Mergleský (predseda)

Telefón: 0905622145
Mobil: 0905622145

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (20)
Prípravka (67)
Mladší žiaci (59)
Starší žiaci (20)
Kadeti (9)
Dorastenci (8)
SPOLU (183)
Ligové súťaže
Liga prípraviek P4 Východ