HK TITANI Nitra

HK TITANI Nitra

TIT - 162

Sídlo: Tr. A. Hlinku 18, 949 01 Nitra, SVK

IČO: 42425930 (TITANI-občianske združenie pri hokejovom klube TITANI Nitra)

hrtusi@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ivan Hrtús (riaditeľ)

Telefón: 0905 441 887
Mobil: 0905 441 887

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (6)
Prípravka (11)
Mladší žiaci (5)
Starší žiaci (9)
SPOLU (31)