HK Bratislava

HK Bratislava

HBR - 161

Sídlo: Pluhová 34, 831 03 Bratislava 3, SVK

Hokejový klub Bratislava
IČO: 42415314

info@hklbratislava.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Roman Guryča (predseda OZ)

Mobil: 0903460633

Súťaže, vekové kategórie a hráči