HK Bratislava

HK Bratislava

HBR - 161

Sídlo: Pluhová 34, 831 03 Bratislava 3, SVK

Hokejový klub Bratislava
IČO: 42415314

info@hklbratislava.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Roman Guryča (generálny manažér)

Mobil: 0903460633

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (6)
Prípravka (27)
Mladší žiaci (32)
Starší žiaci (10)
Kadeti (19)
Dorastenci (8)
SPOLU (102)