HK Bratislava

HK Bratislava

HBR - 161

Sídlo: Pluhová 34, 831 03 Bratislava 3, SVK

Hokejový klub Bratislava
IČO: 42415314

info@hklbratislava.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Roman Guryča (predseda OZ)

Mobil: 0903460633

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (2)
Prípravka (1)
Mladší žiaci (4)
Starší žiaci (6)
Dorastenci (2)
Juniori (11)
SPOLU (26)