HK Bratislava

HK Bratislava

HBR - 161

Sídlo: Pluhová 34, 831 03 Bratislava 3, SVK

IČO: 42415314 (Hokejový klub Bratislava)

info@hklbratislava.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Roman Guryča (generálny manažér)

Mobil: 0903460633

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (15)
Prípravka (21)
Mladší žiaci (34)
Starší žiaci (12)
Kadeti (16)
Dorastenci (1)
Seniori (1)
SPOLU (100)