HC PRIEVIDZA

HC PRIEVIDZA

PRE - 157

Sídlo: ZŠ, Bojnická cesta 32, 971 01 Prievidza, SVK

IČO: 42023271 (HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA)

t.sobota16@gmail.com - www.hcprievidza.sk

Kontaktná osoba

Tomáš Sobota (športový manažér)

Telefón: 0915879075
Mobil: 0915879075

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (33)
SPOLU (33)
Ligové súťaže
2. hokejová liga