HC Rebellion Gelnica

HC Rebellion Gelnica

REL - 153

Sídlo: Športová 36, 056 01 Gelnica, SVK

Hokejový klub HC Rebellion Gelnica
IČO: 42421276

interier18@gmail.com -

Kontaktná osoba

Lukáš Laškody (prezident)

Mobil: 0910183208

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (8)
SPOLU (8)