HT MHK 32 Liptovský Mikuláš

HT MHK 32 Liptovský Mikuláš

MHT - 152

Sídlo: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, SVK

IČO: 42387914 (Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.)

office@hokejovetalenty.sk - www.mhk32lm.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Čerstvík (predseda oz)

Mobil: 0911979356