HC ŠKP Bratislava

HC ŠKP Bratislava

SKP - 151

Sídlo: Záporožská 8, 851 01 Bratislava 5, SVK

Športový klub polície Bratislava
IČO: 00681989

hokejskp@gmail.com - www.skpbratislava.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Kožanová Ľubomíra (GM)

Mobil: 0918181845
Webová stránka: www.skpbratislava.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Dorastenci (3)
Juniori (7)
Seniori (20)
SPOLU (30)

Články