ŽHK POPRAD

ŽHK POPRAD

ZHP - 148

Sídlo: Buzulucká 3089/7, 058 01 Poprad, SVK

IČO: 42342295

zhkpoprad@gmail.com -

Kontaktná osoba

Milan Skokan (predseda)

Telefón: 0903881268
Mobil: 0903881268

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Starší žiaci (1)
Dorastenci (2)
Juniori (6)
Seniori (17)
SPOLU (26)

Články