ŽHK Poprad

ŽHK Poprad

ZHP - 148

Sídlo: Štefánikova 890/46, 058 01 Poprad, SVK

ŽHK POPRAD
IČO: 42342295

zhkpoprad@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ivan Bednár (predseda)

Telefón: 0905572189
Mobil: 0905572189

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Starší žiaci (5)
Dorastenci (4)
Juniori (7)
Seniori (20)
SPOLU (36)

Články