LIBA ACADEMY 11 Košice

LIBA ACADEMY 11 Košice

LIB - 147

Sídlo: Národná trieda 48, 040 01 Košice, SVK

LIBA ACADEMY 11
IČO: 35539208

info@igorliba.sk - www.igorliba.sk

Kontaktná osoba

Ing. Lopatníková Jana (Prezident)

Telefón: 0556220208
Mobil: 0903626876
Webová stránka: www.igorliba.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (1)
Mladší žiaci (1)
Dorastenci (3)
SPOLU (5)