MŠKM Trebišov

MŠKM Trebišov

TRM - 145

Sídlo: Varichovská 2424/01, 075 01 Trebišov, SVK

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
IČO: 00188549

mickova@trebisov.sk -

Kontaktná osoba

Oľga Mičková (finančný referent)

Telefón: 0910999916
Mobil: 0910999916

Súťaže, vekové kategórie a hráči