MŠKM Trebišov

MŠKM Trebišov

TRM - 145

Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, SVK

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
IČO: 00188549

mskmtrebisov@gmail.com -

Kontaktná osoba

Oľga Mičková (finančný referent)

Mobil: 0910999916