MŠKM Trebišov

MŠKM Trebišov

TRM - 145

Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov, SVK

IČO: 00188549 (MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV)

mickova@trebisov.sk -

Kontaktná osoba

Oľga Mičková (finančný referent)

Mobil: 0910999916