MŠKM Trebišov

MŠKM Trebišov

TRM - 145

Sídlo: Varichovská 2424/01, 075 01 Trebišov, SVK

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
IČO: 00188549

mskmtrebisov@gmail.com -

Kontaktná osoba

Mgr.Dušan Kobeľa (riaditeľ)

Telefón: 0917387866
Mobil: 0917387866