MHK BLESKY Detva

MHK BLESKY Detva

BLE - 136

Sídlo: M. R. Štefánika 59, 962 12 Detva, SVK

IČO: 42299411 (Mládežnícky hokejový klub BLESKY Detva)

mhkbleskydetva@gmail.com -

Kontaktná osoba

Milan Forgáč

Telefón: 0903049098
Mobil: 0903049098

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Mladší žiaci (2)
Kadeti (4)
Dorastenci (1)
Juniori (1)
SPOLU (8)