HK ALTIS Orava

HK ALTIS Orava

ALO - 135

Sídlo: Oravská priehrada 200, 029 01 Námestovo, SVK

IČO: 42217792

jan.jasko@hkaltis.sk - www.hkaltis.sk

Kontaktná osoba

Ing. Ján Jaško (generálny manažér)

Mobil: 0910797079

Súťaže, vekové kategórie a hráči