MŠK Púchov

MŠK Púchov

PUM - 134

Sídlo: Ul.1.mája 834/29, 020 01 Púchov, SVK

MŠK Púchov s.r.o.
IČO: 36332500

mskpuchov@mskpuchov.sk - www.mskpuchov.sk

Kontaktná osoba

Rudolf Dráb (manažér HK)

Telefón: 0908224879
Mobil: 0908224879
Webová stránka: www.mskpuchov.sk