Mšk HVIEZDA Dolný Kubín

Mšk HVIEZDA Dolný Kubín

HDK - 131

Sídlo: M. R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín, SVK

IČO: 42071127 (Mestský športový klub HVIEZDA Dolný Kubín)

kajometal@kajometal.sk - www.mskhviezda.sk

Kontaktná osoba

Kurnota Milan (prezident)

Telefón: 0435864400
Mobil: 0903744335

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (12)
SPOLU (12)