MŠHK - mládež Prievidza, n.o.

MŠHK - mládež Prievidza, n.o.

PRM - 127

Sídlo: Bojnická cesta 32, 971 01 Prievidza, SVK

Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o.
IČO: 45735972

mshkmladezpd@gmail.com - http://www.mshk-mladezpd.com

Kontaktná osoba

Radoslav Vrtieľ (športový manager)

Telefón: 0915752937
Mobil: 0915752937
Webová stránka: http://www.mshk-mladezpd.com