HK Sabinov

HK Sabinov

SAV - 124

Sídlo: Jarková 10/60, 083 01 Sabinov, SVK

IČO: 42090351 (Hokejový klub Sabinov)

novotnym66@gmail.com - www.hksabinov.sk

Kontaktná osoba

Martin Novotný (tajomník)

Telefón: 0948955508
Mobil: 0948955508

Súťaže, vekové kategórie a hráči