MHK Humenné

MHK Humenné

HMM - 114

Sídlo: Chemlonská 8, 066 01 Humenné, SVK

Mládežnícky hokejový klub Humenné
IČO: 42082676

ilcikova@mhkhumenne.sk - http://mhkhumenne.sk/

Kontaktná osoba

Mgr. Erika Ilčíková (podpredseda)

Telefón: 0902881769
Mobil: 0902881769
Webová stránka: http://mhkhumenne.sk/

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Prípravka (1)
Starší žiaci (3)
Kadeti (1)
Dorastenci (1)
Juniori (6)
Seniori (18)
SPOLU (30)