HC 07 Detva

HC 07 Detva

DTV - 109

Sídlo: M. R. Štefánika 59, 962 12 Detva, SVK

HC 07 DETVA s.r.o.
IČO: 36813796

hc07detva@gmail.com - https://www.hc07detva.net/

Kontaktná osoba

Ing. Martina Belko Žilková (sekretariát)

Mobil: 0911491388
Webová stránka: https://www.hc07detva.net/

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Články