P.H.K. Prešov, n.o.

P.H.K. Prešov, n.o.

PRO - 077

Sídlo: Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov, SVK

IČO: 37886533

phk.presov@gmail.com - www.phkpresov.sk

Kontaktná osoba

Emília Dudová (administratívna pracovníčka)

Telefón: 0948551003
Mobil: 0948551003
Fax: 0517744005