MŠK Žiar nad Hronom

MŠK Žiar nad Hronom

ZNH - 066

Sídlo: A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom, SVK

MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - Hokejový klub
IČO: 36618357

asluto@post.sk - www.hkziar.szm.sk,hkziar.pum.sk

Kontaktná osoba

Ján Bitala

Telefón: 0905421903
Mobil: 0905421903
Webová stránka: www.hkziar.szm.sk,hkziar.pum.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniori (1)
Seniori (38)
SPOLU (39)
Ligové súťaže
2. hokejová liga