MHK Ružomberok

MHK Ružomberok

RUZ - 059

Sídlo: Radlinského 10, 034 01 Ružomberok, SVK

IČO: 14222191 (Mestský hokejový klub Ružomberok)

mhkruzomberok@centrum.sk - www.hokejrbk.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Peter Žitník (predseda)

Telefón: 0911454557
Mobil: 0911454557
Fax: 0444304383

Články