MHK Ružomberok

MHK Ružomberok

RUZ - 059

Sídlo: Radlinského 10, 034 01 Ružomberok, SVK

Mestský hokejový klub Ružomberok
IČO: 14222191

mhkruzomberok@centrum.sk - www.hokejrbk.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Peter Žitník (predseda)

Telefón: 0911454557
Mobil: 0911454557
Fax: 0444304383 Webová stránka: www.hokejrbk.sk

Články