MHK Ružomberok

MHK Ružomberok

RUZ - 059

Sídlo: Radlinského 10, 034 01 Ružomberok, SVK

Mestský hokejový klub Ružomberok
IČO: 14222191

elitcentrum@gmail.com - www.hokejrbk.sk

Kontaktná osoba

Jozef Horváth (Predseda MHK)

Telefón: 0905716603
Mobil: 0905716603
Webová stránka: www.hokejrbk.sk

Články