MHK Kežmarok

MHK Kežmarok

KEZ - 046

Sídlo: Trhovište 4, 060 01 Kežmarok, SVK

IČO: 37790013 (Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.)

frantisek.duda56@gmail.com - www.mhkkezmarok.sk

Kontaktná osoba

František Duda (riaditeľ)

Telefón: 0911056555
Mobil: 0911056555

Súťaže, vekové kategórie a hráči