MHK Kežmarok

MHK Kežmarok

KEZ - 046

Sídlo: Trhovište 4, 060 01 Kežmarok, SVK

Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.
IČO: 37790013

frantisek.duda56@gmail.com - www.mhkkezmarok.sk

Kontaktná osoba

František Duda (riaditeľ)

Telefón: 0911056555
Mobil: 0911056555
Webová stránka: www.mhkkezmarok.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (32)
Prípravka (22)
Mladší žiaci (33)
Starší žiaci (4)
Kadeti (2)
Juniori (3)
Seniori (46)
SPOLU (142)
Ligové súťaže
2. hokejová liga