ZR-hráč bez klubovej príslušnosti

ZR-hráč bez klubovej príslušnosti

_ - 899

Sídlo: _, _ Zz, SVK

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)