Bez klubovej príslušnosti

Bez klubovej príslušnosti

_ - 899

Sídlo: _, _ X_BA, SVK

laifer@szlh.sk -

Kontaktná osoba

Jaroslav Laifer (IS SZĽH)

Telefón: 0903561606

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)