MHK-Martin

MHK-Martin

MAZ - 040

Sídlo: Gorkého 2, 036 01 Martin, SVK

MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MARTIN
IČO: 37901427

polakovic@mhkmartin.sk - www.mhkmartin.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Vladimír Polakovič (prezident)

Telefón: 0915887799
Mobil: 0915887799
Webová stránka: www.mhkmartin.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (8)
Prípravka (2)
Mladší žiaci (2)
Starší žiaci (3)
Juniori (6)
Seniori (35)
SPOLU (56)
Ligové súťaže
Extraliga žien

Články