HKM 98 Rožňava

HKM 98 Rožňava

ROZ - 052

Sídlo: Vajanského 1, 048 01 Rožňava, SVK

HOKEJOVÝ KLUB MESTA 98 - MLÁDEŽE ROŽŇAVA
IČO: 31267645

dionyz.kemeny@gmail.com - www.hkm98roznava.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Dionýz Kemény (predseda)

Telefón: 0949464000
Mobil: 0949464000
Webová stránka: www.hkm98roznava.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)