HKM Rimavská Sobota

HKM Rimavská Sobota

RSO - 070

Sídlo: ZŠ, Rimavská 1, 979 01 Rimavská Sobota, SVK

IČO: 37829220 (HKM RIMAVSKÁ SOBOTA)

michal.slovak.mgr@gmail.com - www.hkmrs.webnode.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Michal Slovák (predseda klubu)

Telefón: 0911097753
Mobil: 0911097753

Súťaže, vekové kategórie a hráči