MHK Dolný Kubín o.z.

MHK Dolný Kubín o.z.

DKU - 044

Sídlo: Športovcov 1182/5, 026 01 Dolný Kubín, SVK

Mestský hokejový klub Dolný Kubín
IČO: 31939902

hokejdk@hkdk.sk - www.hkdk.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Miroslav Dráb (riaditeľ)

Mobil: 0905436488
Fax: 0435862393 Webová stránka: www.hkdk.sk