HK ‘95 Považská Bystrica

HK ‘95 Považská Bystrica

PBY - 017

Sídlo: Športovcov 2112, 017 01 Považská Bystrica, SVK

Hokejový klub HK ‘95 Považská Bystrica
IČO: 35657618

hk95pby@gmail.com - www.hk95pby.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Ján Zlocha (manažér)

Telefón: 0424321622
Mobil: 0905696874
Fax: 0424321622 Webová stránka: www.hk95pby.sk

Články