HK Slovan Gelnica

HK Slovan Gelnica

GEL - 027

Sídlo: Hlavná 146, 056 01 Gelnica, SVK

Hokejový klub SLOVAN Gelnica
IČO: 31959351

lgross@euroweb.sk - www.hkslovangelnica.webgarden.cz

Kontaktná osoba

Ladislav Gross (manažér HK)

Telefón: 0908478944
Mobil: 0908478944
Webová stránka: www.hkslovangelnica.webgarden.cz

Súťaže, vekové kategórie a hráči