HK Slovan Gelnica

HK Slovan Gelnica

GEL - 027

Sídlo: Športová 36, ZŠ Petra Bindasa , 056 01 Gelnica, SVK

IČO: 31959351 (Hokejový klub SLOVAN Gelnica)

lgross@euroweb.sk - www.hkslovangelnica.webgarden.cz

Kontaktná osoba

Ladislav Gross (manažér)

Mobil: 0908478944

Súťaže, vekové kategórie a hráči