HK 91 Senica

HK 91 Senica

SEN - 035

Sídlo: L. Novomeského 88, ZŠ, 905 01 Senica, SVK

Hokejový klub 91 Senica
IČO: 17641799

hk91senica@centrum.sk - www.hk91senica.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Lukáš Hlavenka (riaditeľ klubu)

Telefón: 0346510536
Mobil: 0917903376
Fax: 0346510536 Webová stránka: www.hk91senica.sk