HC Topoľčany

HC Topoľčany

TOP - 023

Sídlo: Puškinova 1, 955 01 Topoľčany, SVK

IČO: 18047581 (HOKEJOVÝ KLUB HC TOPOĽČANY)

h.dedinska@gmail.com - www.hctopolcany.sk

Kontaktná osoba

Hana Dedinská (sekretariát HC)

Telefón: 0918234835
Mobil: 0918234835
Fax: 0385322861

Články