Pravidlá ľadového hokeja

 

Pravidlá ľadového hokeja 2018-2022

Odborný preklad Pravidiel ľadového hokeja 2018 – 2022 a ich výklad pre potreby slovenského hokeja pripravil prof. Milan Kolesár, CSc.

Pravidlá ľadového hokeja v slovenskom jazyku  (aktualizované august 2018)

Zmeny alebo úpravy sa vykonávajú prostredníctvom Výkonného výboru SZĽH a sú zverejnené v sekcii www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oddelenie-rozhodcov, alebo v rámci Smernice pre príslušnú súťaž.

Športové usmernenia IIHF v slovenskom jazyku  (aktualizované august 2018)

Zmeny alebo úpravy sa vykonávajú prostredníctvom Výkonného výboru SZĽH a sú zverejnené v sekcii www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oddelenie-rozhodcov, alebo v rámci Smernice pre príslušnú súťaž.

Medzinárodná hokejová federácia IIHF vydala v roku 2018 Pravidlá ľadového hokeja 2018 – 2022

IIHF Official Rule Book 2018–2022

 

Odborný preklad Pravidiel ľadového hokeja 2014 – 2018 a ich výklad pre potreby slovenského hokeja pripravil prof. Milan Kolesár, CSc.

(aktualizácia august 2017)

Pravidlá ľadového hokeja 2014 - 2018 v slovenskom jazyku (úplné aktualizované znenie Pravidiel ľadového hokeja 2014 – 2018)

Príloha k Pravidlám ľadového hokeja 2014 - 2018 v slovenskom jazyku (výklad pravidiel, )
Príkladové videá k Pravidlám ľadového hokeja 2014 – 2018

Medzinárodná hokejová federácia IIHF vydala v roku 2014 Pravidlá ľadového hokeja 2014 – 2018

IIHF Official Rule Book 2014–2018