Pravidlá ľadového hokeja

Pravidlá ľadového hokeja pre sezónu 2023-2024

IIHF Rulebook Interaktiv Pravidlá ľadového hokeja pre sezónu 2023/24 v anglickom jazyku

SZĽH publikuje verziu Pravidiel ľadového hokeja IIHF platných pre sezónu 2023/20224 v pôvodnom anglickom znení.

Keďže zo strany IIHF môžu byť počas sezóny 2023/2024 niektoré pravidlá upravované,  v prípade nejasností ohľadom uplatnenia konkrétneho pravidla si SZĽH vyhradzuje právo poskytnúť prostredníctvom KR SZĽH v danej súvislosti odborný výklad.


Pravidlá ľadového hokeja pre sezónu 2021-2022

IIHF Rulebook Interaktiv Pravidlá ľadového hokeja pre sezónu 2021/22 v anglickom jazyku

SZĽH publikuje verziu Pravidiel ľadového hokeja IIHF platných pre sezónu 2021/2022 v pôvodnom anglickom znení.

Keďže zo strany IIHF môžu byť počas sezóny 2021/2022 niektoré pravidlá upravované,  v prípade nejasností ohľadom uplatnenia konkrétneho pravidla si SZĽH vyhradzuje právo poskytnúť prostredníctvom KR SZĽH v danej súvislosti odborný výklad.


Pravidlá ľadového hokeja 2018-2022

Odborný preklad Pravidiel ľadového hokeja 2018 – 2022 a ich výklad pre potreby slovenského hokeja pripravil prof. Milan Kolesár, CSc.

Pravidlá ľadového hokeja v slovenskom jazyku  (aktualizované august 2018)

Zmeny alebo úpravy sa vykonávajú prostredníctvom Výkonného výboru SZĽH a sú zverejnené v sekcii www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oddelenie-rozhodcov, alebo v rámci Smernice pre príslušnú súťaž.

Športové usmernenia IIHF v slovenskom jazyku  (aktualizované august 2018)

Zmeny alebo úpravy sa vykonávajú prostredníctvom Výkonného výboru SZĽH a sú zverejnené v sekcii www.hockeyslovakia.sk/sk/article/oddelenie-rozhodcov, alebo v rámci Smernice pre príslušnú súťaž.

IIHF vydala v roku 2018  Pravidlá ľadového hokeja 2018 – 2022

IIHF Official Rule Book 2018–2022


Pravidlá ľadového hokeja 2014 - 2018

Odborný preklad Pravidiel ľadového hokeja 2014 – 2018 a ich výklad pre potreby slovenského hokeja pripravil prof. Milan Kolesár, CSc., (aktualizácia august 2017)

Pravidlá ľadového hokeja 2014 - 2018 v slovenskom jazyku (úplné aktualizované znenie Pravidiel ľadového hokeja 2014 – 2018)

Príloha k Pravidlám ľadového hokeja 2014 - 2018 v slovenskom jazyku (výklad pravidiel, )

Príkladové videá k Pravidlám ľadového hokeja 2014 – 2018

IIHF vydala v roku 2014 Pravidlá ľadového hokeja 2014 – 2018

IIHF Official Rule Book 2014–2018