Hra telom - hokejová terminológia a základy nácviku

Najdôležitejšia zručnosť v ľadovom hokeji, ktorá je základom pre všetky ostatné nadväzujúce zručnosti, je korčuľovanie. Efektívne korčuľovanie dovoľuje hráčovi účinne začať s nácvikom ďalších zručností, herných činností nevyhnutných pre hru. Hráči nebudú nikdy schopný porozumieť a využiť činnosti ako napádanie súpera alebo vytláčanie súpera ak nie sú schopný efektívne korčuľovať a pohodlne využívať hrany korčulí. Je nesmierne dôležité pre trénera zabezpečiť základy všetkých ostatných zručností, herných činností, ktorým musí predchádzať dokonalé zvládnutie korčuľovania. 

 

Nácvik a porozumenie hry do tela ako hernej činnosti je stručne popísaná v nasledujúcom diagrame. Štruktúra hry do tela je založená na princípe nácviku, ktorý pozostáva zo 4 krokov, resp. stupňov, ktoré na seba úzko nadväzujú. Po úspešnom zvládnutí týchto krokov je hráč pripravený a sebavedomý hrať do tela, resp. efektívne prijať a odovzdať bodyček.

 

 

Hra telom (odborná terminológia) – 4 fázový proces

 

 

1. Obranné postavenie a vytláčanie hráča – positioning and angling  (tu si môžete stiehnuť ukážky cvičení zameraných na danú činnosť)

 

2. Odoberanie puku hokejkou – stick checks (tu si môžete stiehnuť ukážky cvičení zameraných na danú činnosť)

 

3. Kontakt hráčov – body contact (tu si môžete stiehnuť ukážky cvičení zameraných na danú činnosť)

 

4. Odoberanie puku telom – body checking (tu si môžete stiehnuť ukážky cvičení zameraných na danú činnosť)

 

 
Správny postup pri učení herných činností

 

 

Vysvetli hernú činnosť

  • Pomenuj hernú činnosť a vysvetli ju
  • Povedz prečo je dôležitá a kedy sa používa. Vyzdvihni hlavné body pri nácviku (kľúčové slová alebo používané pri výučbe a poskytovaní spätnej väzby)

Ukáž ako má byť herná činnosť správne vykonaná

  • Vykonaj ukážku
  • Opäť vyzdvihni kľúčové body

Nácvik

  • Začni s nácvikom danej hernej činnosti
  • Zapoj do nácviku všetkých hráčov

Poskytni hráčom spätnú väzbu

  • Pristav sa a pozoruj každého hráča individuálne
  • Poskytni každému hráčovi spätnú väzbu
  • Využi a zapoj všetkých asistentov do procesu

 

Ako naučiť hrať do tela - HOCKEY CANADA Skills Development Program, 2003

Odborný preklad: Mgr. Martin Fabián
Grafická úprava a korektúra: Igor Andrejkovič, PhD.
 

Body Checking (Off-Ice Lesson) - USA Hockey Safety