Zisťovanie údajov o hráčoch bude systematickejšie. Zväz znovu-zavádza testovanie mladých hokejistov

BRATISLAVA (SZĽH) – Najlepší športovci v kolektívnych športoch sú zväčša tí, ktorí nastrieľajú najviac gólov, dosiahnu najvyšší počet prihrávok, bodov alebo ďalších štatisticky merateľných ukazovateľov. To však platí hlavne pri seniorskom športe. Medzi mladými talentami v tínedžerskom veku je však rozpoznateľnosť výnimočných schopnosti obmedzená. A to chce zmeniť Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý už v najbližších týždňoch spustí unikátne testovanie mladých hokejistov vo veku od 11 do 20 rokov. „Získané dáta majú byť nástrojom pre hráčov aj trénerov aby zistili, čo hokejistovi ešte chýba k tomu, aby sa priblížil k špičke – či už slovenskej, alebo svetovej,“ hovorí Miroslav Šatan, generálny manažér slovenských hokejových reprezentácii.

 

Rok príprav vrcholí

Vrcholiaca fáza prípravy testovania hráčov je vyústením zhruba rok trvajúcej snahy pracovnej skupiny. Tá sa zaoberala tvorením podkladov a formovaním projektu hráča 21. storočia a jednu z hlavných úloh v ňom zohral fínsky odborník a predseda Komisie mládeže SZĽH Jukka Tiikkaja. „V zahraničí je bežné, aby národná federácia navrhla usmernenia pre testovanie hráčov a skúsenosti z minulosti sú s tým aj na Slovensku,“ uviedol 41-ročný rodák z Oulu. V čom bude teda testovanie hokejistov teraz iné, ako ho poznajú tréneri v hokejových kluboch z nedávnych rokov? „Rozdiel je v tom, že sa snažíme, aby sa testovanie stalo systematickou súčasťou tréningového procesu. Nemalo by sa to robiť len raz, dvakrát za sezónu,vysvetľuje Tikkaja. V súčasnosti má zväz pripravených sedem základných cvičení v závislosti od vekovej skupiny. Sú navrhnuté tak, aby mohli byť vykonávané v každom hokejovom klube na Slovensku a zahŕňali rôzne aspekty zlepšovania – čiže silu, rýchlosť a vytrvalosť. „Zostavu cvičení obsiahnutú v testoch zostavovala veľká skupina ľudí: trénerská komisia, odborníci ktorí sa tejto oblasti venovali v minulosti ale aj kondiční tréneri,“ konštatuje Šatan. Do praxe by mal byť proces testovania uvedený na prelome septembra a októbra tohto roku. Zahŕňať má cviky ako zhyby, kľuky, ľah-sedy, drepy na jednej nohe, trojskok znožmo do diaľky či vytrvalostný člnkový beh. „Získané výsledky majú slúžiť klubovým trénerom nie na to, aby ich porovnávali s inými, ale aby ukázali hráčovi, ako sa individuálne zlepšuje,dopĺňa Šatan.

 

Kľúčová je odozva

Nateraz existuje pre testovanie súbor cvikov „na suchu“ s tým, že do mesiaca by mali pribudnúť aj tie na ľade. „Hlavné je, aby tie výsledky testov mali odozvu u trénerov. Aby tí vedeli po určitom čase vyhodnotiť, či nastal posun na úrovni individuálnej, tímovej a pre zväz reprezentačnej,povedal Róbert Bereš, kondičný tréner pôsobiaci aj pri seniorskej hokejovej reprezentácii. Podľa neho má SZĽH záujem, aby sa vedelo o všetkých hráčoch a hlavne o tých, ktorí budú postupovať s pribúdajúcim vekom do reprezentačných výberov jednotlivých vekových kategórii. Na druhej strane upozorňuje, že takýto projekt má význam len vtedy, ak sa testovanie bude praktizovať pravidelne a dlhodobo. Dôležité je tiež určiť jednotné pravidlá. „Napríklad, aby jeden tréner nemeral čas fotobunkou a ďalší stopkami, či telefónom. Alebo niekde budú chlapci behať na tráve, inde na tartane či betóne. Aby bola základná batéria testov hodnoverná, treba zjednotiť aj podmienky ich vykonávania,“ hovorí Bereš. Takéto testovania je len jedným z mnohých aspektov, ktoré môžu kvalitatívne ovplyvniť tréningový proces ale aj individuálnu výkonnosť mladých hokejistov. Samozrejme, týchto aspektov, ktoré ovplyvňujú športový výkon je omnoho viac. „Napríklad tímovosť, chuť pracovať, charakter, bojovnosť, anticipácia v hre. A výkon ovplyvňuje aj starostlivosť o zdravie, imunitu, dostatočný spánok, či dobrý stravovací režim,“ dodáva kondičný tréner.

 

Nástroj na porovnávanie

Po definitívnom rozbehnutí projektu testovania hráčov sa budú môcť porovnávať výsledky mladých hokejistov v každom klube po celom Slovensku. Následne si môžu tréneri mládežníckych tímov vymieňať svoje poznatky a zdokonaľovať individuálne schopnosti jednotlivcov. „Vo Fínsku je takéto testovanie systematickou súčasťou tréningového procesu. Ide o rutinné cvičenia s cieľom zistiť, či dosahujú hráči pokrok alebo treba v ich príprave niečo zmeniť,uviedol Jukka Tikkaja. Pri finálovom zhodnotení by mali aj tréneri národných výberov získať reálny obraz o pripravenosti každého adepta na reprezentačný dres. „Hokej sa zmenil. Dnes je to o sile, rýchlosti a dokonalej fyzickej pripravenosti. Tých hráčov, ktorí svojou predvídavosťou a rozmýšľaním na ľade nahrádzali horšiu fyzickú pripravenosť je v hokeji čoraz menej,“ konštatuje Viliam Čacho, tréner reprezentácie do 18 rokov. Podľa neho budú dáta získané z takéhoto testovania smerodajné hlavne pre samotných hráčov a reprezentační tréneri budú vyberať hokejistov naďalej tak, aby mužstvo dosahovalo čo najlepšie výsledky. „Testy majú slúžiť nato, aby hokejista napredoval v tých parametroch, ktoré mu buď chýbajú, alebo v ktorých zaostáva za najlepšími,“ hovorí Čacho. Vo finále by mali byť výsledky testov k dispozícii v elektronickej podobe reprezentačným trénerom na Slovensku na takzvanej „karte hráča“.Odporúčame