Získavanie socialnych zručností prostredníctvom hokeja

Hráči mladších vekových kategórií by sa nemali sústrediť výlučne na výsledok konkrétneho zápasu alebo sezóny. Snaha o dosiahnutie úspechu a zlepšenie sa je síce dôležitá, ale pri vekových kategóriách do 10 rokov, je skutočne rozhodujúce všetko to ostatné, čo sa dieťa učí pobytom na ľade, a to najmä tie lekcie a zážitky, ktoré si z pobytu na ľade môže zobrať so sebou.

 

Sociálne zručnosti a priateľstvo

Priateľstvá uzatvárame rýchlo, často bez akéhokoľvek úsilia, a to tak na ľade ako aj v šatni. Spýtajte sa hráčov na hocijakej úrovni a väčšina z nich vám povie, že niektorí z ich najlepších dlhoročných priateľov sú práve tí, ktorých stretli v mládežníckom hokeji. Pre mnohých je práve toto dôvodom, prečo naďalej hrajú hokej, a to v každom veku. Vytvárate si priateľstvá, ktoré sú iné ako ostatné. Tým ako sa spolu učíte hrať hokej, si so svojimi spoluhráčmi vytvárate puto. Postupne sa stanú niekým viac ako len spoluhráčmi – vašimi najlepšími priateľmi, budú vašou rodinou.

 

Sebadôvera

Nie je ľahké vyjsť na ľad v korčuliach, deti často padajú, ale vždy sa tiež opäť postavia. Hráči do 10 rokov už majú za sebou veľa pádov na ľade a veľakrát sa z ľadu už aj postavili. Korčuliarske pokusy, zápasenie s hokejkou a celkové prekážky sú súčasťou učenia sa hrať hokej. Tieto výzvy ich však v skutočnosti okrem samotnej hry učia aj odolnosti a sebadôvere mimo ľadu. Tímové prostredie vytvára pre deti atmosféru, v ktorej si môžu skúšať nové veci a byť kreatívne. Najdôležitejšie je, že ak zlyhajú alebo urobia chyby, tak sa to stane v bezpečnom prostredí, v ktorom sú obklopené spoluhráčmi a trénermi, ktorí ich podporujú. Tu majú príležitosť rozvíjať svoju sebadôveru, ktorá sa vytvára tak, že niečo vyskúšajú, zlyhajú a opäť to vyskúšajú, prekonaním týchto nezdarov sa im podarí byť úspešní. Spoluhráči sa navzájom inšpirujú a  podporujú a tréneri ich povzbudzujú, aby boli kreatívni pri zápasoch na malom ihrisku. Záchranná sieť okolo hráčov vytvorená tímom im pomáha budovať dôveru vo svoje zručnosti a aj v samých seba.

 

Komunikácia

Dynamika hokejového tímu pomáha hráčom naučiť sa nové spôsoby vzájomnej komunikácie. Pri vzájomnom povzbudzovaní sa na lavičke, počúvaní spoluhráčov na ľade a nasledovaní trénerových rád v šatni sa hráči do 10 rokov učia počúvať a efektívne komunikovať v skupine. Keď ešte nemáte desať rokov, učíte sa počúvať to, čo vám hovorí tréner, ako to aplikovať a preniesť do vašej hry a života. Je to o počúvaní svojich spoluhráčov a komunikácii s nimi a tiež o učení sa ako to robiť.

 

Vodcovstvo

Pri deťoch do 10 rokov je vodcovstvo viac ako len nosenie kapitánskej pásky alebo schopnosť byť najlepším hráčom na ľade. Schopnosť byť vodcom možno v tomto veku nájsť v mnohých formách. V hokeji sa určite naučíte hrať obe úlohy, tých, ktorí vedú a tých, ktorí nasledujú, ako aj to, ako sa tieto úlohy navzájom dopĺňajú. Úprimne povedané, tieto úlohy sú často obrátené, najmä v mladšom veku. Nie každý môže byť stredobodom pozornosti a byť stále vodcom a rovnako dôležité je samotné hľadanie svojej úlohy na inej pozícii v tíme. Často sami zistia ako byť vodcom v šatni alebo na lavičke. Byť súčasťou toho procesu, je pre každého rozvíjajúceho sa hráča rovnako dôležité, a to nie len z pohľadu hokejového tímu, ale aj z pohľadu samotného života. Ak sa hráči naučia ako byť vodcom, prejaví sa to aj v ich sebadôvere, a v tom ako spolupracujú s inými. Bez ohľadu na to, či sa stanú vodcami skupiny, alebo jedným z jej členov, dokážu  v tomto prostredí manévrovať s niekoľkými druhmi vedúcich úloh.

 

Tímová spolupráca

Je nepochybné, že jedna z najdôležitejších vecí, ktoré hokej dokáže naučiť hráča, je sila tímovej spolupráce. Ak celý aparát nespolupracuje ako tím, systém zlyhá, čo je cenná životná lekcia pre desaťročné i staršie deti. Hokej je nepochybne tímový šport, a preto je dôležité vedieť, že lekcie, ktoré sa deti učia pri oslavovaní svojich vlastných úspechov či pri boji s neúspechmi, môže zlepšiť podpora tímu a kamaráti v ňom. V každej etape svojho života sa snažíme dosiahnuť tímový cieľ, či už pri školskom projekte, pri ktorom spolupracujeme so spolužiakmi, alebo následne aj v zamestnaní. Tímová spolupráca je práve to, čo posúva tím dopredu. Ak sa hráč naučí spolupracovať v tíme, poženie ho to vpred aj v mnohých aspektoch jeho života.

 

Odborný preklad a korektúra: V. Kušnierová a I. Andrejkovič

Tu nájdete pôvodný članok v ENG