Príprava kongresu hokejovej medicíny, novinky a odporúčania ZK

logo Zdravotnej komisie SZĽH - 1

BRATISLAVA (SZĽH, as, f) – Takmer štyri desiatky účastníkov vrátane reprezentačných lekárov, masérov a fyzioterapeutov aj za prítomnosti generálneho sekretára SZĽH Róberta Pukaloviča sa. 22.-23. januára 2016 zúčastnilo na pravidelnom pracovnom zasadnutí  Zdravotnej komisie SZĽH. Akcie v úvode roka sú tematické zamerané na problematiku reprezentácií v tejto oblasti  a nadväzujú na  septembrové stretnutia ZK SZĽH, na ktoré sú pozývaní aj lekári a maséri extraligy seniorov. Júnový termín je vyhradený pre odborný workshop alebo kongres hokejovej medicíny.

Hlavnými témami januárového zasadnutia boli tentoraz aktuálne zmeny, ktoré vymedzuje nový zákon o športe platný od januára 2016, ktoré podrobne spracoval MUDr. Stanislav Beli.

Z kompletného znenia celého zákona dávame do pozornosti:

-     článok 1,  §5, odsek 8 a 9 – vrcholový a talentovaný športovec musí absolvovať preventívnu lekársku prehliadku u telovýchovného lekára, §15 klub musí zabezpečiť, aby hráč absolvoval minimálne 1x ročne (vyhláška 51/2016 Z.z. obsahuje zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky u vrcholového a talentovaného športovca)

-     §29 odst.7 - zamestnávateľ udelí pracovné voľno zamestnancovi v prípade, ak je zamestnanec nominovaný na reprezentačnú hokejovú akciu ako člen realizačného tímu , §136, odst.1 (napr. lekár, masér, tréner, manažér).

-     článok 1 §86-94  - pri prerokovávaní antidopingového  priestupku u športovcov je nevynutné, aby členom disciplinárnej komisie bol aj lekár prípadne farmaceut. Zdravotná komisia navrhla ako nových členov disciplinárnej komisie , ktorými sú MUDr. Milan Petro, MUDr. Mária Šišková. V prípade antidopingového priestupku mladistvého športovca bude na komisiu prizvaný aj odborník z odboru Detská psychiatria/psychiatria  - Doc.MUDr. Igor Škodáček PhD. alebo  MUDr. Andrea Čerňanová. Výkonný výbor SZĽH nomináciu týchto nových členov schválil.

Veľmi dôležitou témou bola problematika antidopingu v reprezentáciách a v mládežníckom hokeji. „Antidopingová agentúra realizovala nedávno niekoľko skríningových testov v mládežníckych kategóriách a v podobných aktivitách bude naďalej pokračovať,“ informovala  nás riaditeľka ADA Slovensko Žaneta Csaderová.

 

Skríningové testy v mládežníckom hokeji budú pokračovaťSkríningové testy v mládežníckom hokeji budú pokračovať

Jednoznačné a dôrazné odporúčanie Zdravotnej komisie: Naďalej je nutné a zásadné mladých hráčov prostredníctvom trénerov a zdravotníckych pracovníkov informovať o zakázaných látkach a možných závažných postihoch, ktoré vyplývajú z medzinárodného antidopingového kódexu WADA.

Miroslav Nagy – hlavný tréner Falck Academy,  už ako pravidelný partner Zdravotnej komisie, prezentoval aktuálne zmeny a odporúčania pri resuscitácii a poskytovaní prvej pomoci vyplývajúce zo zasadnutia Európskej resuscitačnej rady, ktoré sa uskutočňuje  každých päť rokov. Pripomenul dôležitosť disponovania defibrilátorom na športoviskách a verejných priestranstvách, kde sa zhromažďuje  viac ľudí

„Zdravotná komisia už niekoľko mesiacov pracuje na príprave projektu, ktorý by pomohol zabezpečiť nákup defibrilátorov pre viaceré zimné štadióny, na ktorých túto dôležitú pomôcku zatiaľ nemajú,“ poznamenala predsedkyňa Zdravotnej komisie Andrea Švrčková.

Vzhľadom na výskyt väčšieho počtu úrazov v žiackych kategóriách navrhujeme pre ďalšiu sezónu zaradiť povinné vypĺňanie tlačiva o úrazoch v hokeji aj v kategórii žiakov 9. ročníka (prípadne aj v 1. liga mužov). V tejto sezóne platí táto povinnosť odovzdávania v extraligách seniorov, juniorov a dorastu. Kompletný výstup štatistiky úrazov bude prezentovaný na júnovom II. Európskom kongrese hokejovej medicíny v Bratislave.  Tlačivá sú preložené z originálu, ktorý používa Medzinárodná hokejová federácia na medzinárodných podujatiach a už teraz evidujeme záujem zo strany IIHF na spoluprácu a porovnanie zozbieraných dát.  Už vopred vyslovujeme poďakovanie klubom za presnosť v údajoch v rámci spolupráce pri tejto aktivite.

Aj v nasledujúcej sezóne plánuje ZK zachovať kontinuitu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, rovnako aj masérov, trénerov a rozhodcov (perspektívne hráčov) na zimných štadiónoch prostredníctvom workshopov prvej pomoci so zameraním na hokejové zranenia. Ich súčasťou je aj hodinový tréning s pomôckami a živým figurantom vo výstroji priamo na ľadovej ploche. V tejto sezóne prešlo skrátenou formou kurzu viac než 200 rozhodcov, kompletný 8-hodinový kurz absolvovalo viac ako 120 zdravotníkov a trénerov vo viacerých hokejových kluboch na Slovensku.

 

II. ECHM 2016 v Bratislave - leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizačným vrcholom aktivít ZK SZĽH v tomto roku bude II. Európsky kongres hokejovej medicíny (II. ECHM), 2. - 4. júna 2016 v Bratislave. Prípravy na kongres už prebiehajú už takmer pol roka, pripomíname pozvánka patrí zástupcom všetkých klubov. Rovnako zdôrazňujeme, že podujatie je určené nielen zdravotníkom ale aj trénerom, hráčom, rozhodcom či rodičom.

Podrobnosti o kongrese na www.hockeycongress.com. Už teraz sú na kongres registrovaní účastníci zo 7 krajín sveta, vrátane zástupcov IIHF Medical committee. 

Dovidenia v júni na kongrese v Bratislave.