Zápisnice

SZĽH v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1, písm. e) Zák. č. 440/2015 Z.z. zverejňuje:

Zápisnice z Kongresu SZĽH 2017

Zápisnice z Výkonného výboru SZĽH

Zápisnica z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave
Prezenčná listina z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 2 Per rollam
Zápisnica z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave
Prezenčná listina z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave
Prezenečná listina z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave
Zápisnica a prezenčná listina z VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači
Zápisnica z VV SZĽH č. 6 z dňa 19. októbra 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 7 per rollam v dňoch 26. - 28. októbra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 8 z dňa 15. novembra 2016 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 9 spôsobom per rollam v dňoch 22. - 25. novembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine
Zápisnica z VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. až 23. decembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 12 spôsobom per rollam konaného v dňoch 27. až 29. decembra 2016
Zápisnica z VV SZĽH č. 13 z dňa 17. januára 2017 v Bratislave
Prezenčná listina z VV SZĽH konaného dňa 17. januára 2017 v Bratislave
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 14 spôsobom per rollam konaného v dňoch 4. až 6. januára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 15 spôsobom per rollam konaného v dňoch 14. až 15. januára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 16 spôsobom per rollam konaného v dňoch 19. až 20. januára 2017
Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 17 spôsobom per rollam konaného v dňoch 1. až 2. februára 2017
Zápisnica z VV SZĽH č. 18 z dňa 2. marca 2017 v Bratislave
Zápisnica z VV SZĽH č. 19 z dňa 3. apríla 2017 v Bratislave
Zápisnica č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade
Zápisnica č.21 zo zasadnutia VV SZĽH z dňa 25. mája 2017 v Bratislave
Prezenčná listina z VV SZĽH č.21 z dňa 25. mája 2017 v Bratislave
Zápisnica č.22 zo zasadnutia VV SZĽH z dňa 7. júna 2017 v Trenčíne
Prezenčná listina z VV SZĽH č.22 z dňa 7. júna 2017 v Trenčíne
Zápisnica č. 23 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. júna 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 24 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 28. júna 2017 až 29. júna 2017

Zápisnica č.25 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 2. augusta 2017 v Bratislave
Zápisnica č.26 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 6. júla 2017 až 7. júla 2017
Zápisnica č.27 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 7. júla 2017 až 10. júla 2017
Zápisnica č.28 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 13. júla 2017 až 16. júla 2017
Zápisnica č.29 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 9. augusta 2017 až 11. augusta 2017
Zápisnica č.30 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 15. augusta 2017 až 17. augusta 2017
Zápisnica č.31 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 18. augusta 2017 až 21. augusta 2017
Zápisnica č.32 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 19. augusta 2017 až 22. augusta 2017
Zápisnica č.33 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 17. augusta 2017 až 22. augusta 2017

 

Prílohy k zápisniciam VV SZĽH

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam z dňa 22. až 23. decembra 2016

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 18 z dňa 2. marca 2017 v Bratislave

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 19 z dňa 3. apríla 2017 v Bratislave

Príloha k zápisnici č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade

prebieha aktualizácia