Webináre SZĽH: Zdokonaľovaniu individuálnych zručností hráčov by sme mali venovať väčšiu pozornosť

BRATISLAVA (SZĽH) – Webinárová jar v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) speje ku koncu. Po prednáškach v oblasti antidopingu, mentálnej i kondičnej prípravy pre mládežnícke kategórie si stovky trénerov vypočuli dve prednášky na tému individuálnych zručností hráčov vo veku do 15 rokov aj v rámci centralizovanej prípravy hráčov do 18 rokov. Záverečný webinár, venovaný hernému systému a základnej filozofii hry slovenskej mužskej hokejovej reprezentácie, povedie v pondelok 3. mája jej hlavný tréner Craig Ramsay.

Webináre na tému individuálneho rozvoja hráčov realizovalo oddelenie vzdelávania SZĽH v dvoch turnusoch. V prvom, ešte vo štvrtok 22. apríla, sa 249 trénerom prihovorila dvojica Branislav Bendík, Norbert Javorčík. Bendík pôsobí ako šéftréner mládeže v Banskej Bystrici a študuje pritom na renomovanej fínskej univerzite Haaga-Helia. Javorčík je známy hokejovej verejnosti z pôsobenia na poste hlavného tréner slovenskej reprezentácie do 18 rokov a asistenta o kategóriu vyššie v dvadsiatke. V predchádzajúcich ročníkoch pôsobil ako koordinátor tréningového procesu mládeže a hlavný tréner juniorov Banskej Bystrice. Témou bola možnosť zdokonaľovania individuálnych zručností hráčov vo veku do 15 rokov.

Druhý webinár zo štvrtka 29. apríla viedli tréneri z projektu centralizovanej prípravy reprezentácie do 18 rokov. Ivan Feneš ako hlavný a Boris Žabka s Tiborom Tartaľom v pozícii jeho asistentov. Veková hranica pri rovnakej téme sa posunula k prahu dospelosti. Na online prednáške sa zúčastnilo 198 trénerov. „Pre nás sú webináre veľmi dôležité, keďže prostredníctvom nich môžeme cenné informácie posúvať ďalej. V minulosti sme boli my tí, ktorí ich absolvovali a niečo si z nich zobrali. Verím, že tak urobia aj tréneri z nášho publika,“ rozhovoril sa tréner osemnástky Ivan Feneš. Na margo webináru doplnil: „Ladili sme ho trošku inak. Neprezentovali sme herný systém či stratégiu, ale zamerali sme sa prioritne na individuálne herné zručnosti a činnosti útočníkov.“

Práve možnosť individuálneho prístupu je jednou z najväčších domén projektu centralizovanej prípravy mládežníckej reprezentácie. Vzhľadom na jej časovú náročnosť a hĺbkové zameranie nie je možné venovať sa individuálnemu rastu hráčov počas niekoľkodňových výcvikových táborov. Projekt centralizovanej prípravy na rozdiel od bežných kempov ponúka dostatočný čas i priestor na pilovanie detailov, ktoré sú v dnešnom modernom hokeji povestným jazýčkom na váhach.

Štvrtková prezentácia trénerského tria osemnástky Feneš, Žabka, Tartaľ mala za úlohu poukázať na individuálne činnosti útočníkov, ktorým sa štáb koučov venoval v projektovej sezóne 2020/21. „Venovali sme sa najmä vstupom do útočného pásma a prechodom cez stredné pásmo. Videli sme  tu veľké rezervy našich hráčov, ktorí v týchto priestoroch často prichádzali o puky. Keď sme sa činnostiam začali venovať, v zápasoch Slovenskej hokejovej ligy i na medzinárodnej úrovni sme pozorovali pozitívny výsledok. Ak si hráči osvoja trénované riešenia, prípadne ich obohatia o niečo svoje, čo do nich pridajú, sú veľmi efektívne. Boli by sme radi, aby sa prezentované súvislosti objavovali aj v tréningovom procese mládeže na klubovej úrovni. Hráčom to zľahčí pobyt na medzinárodnom ľade,“ doplnil Ivan Feneš.

Posledný webinár v rámci vzdelávania trénerov v sezóne 2020/21  bude viesť tréner slovenského národného tímu Craig Ramsay, a to z bublinového kempu reprezentácie v Piešťanoch. Online prednáška sa uskutoční v pondelok 3. mája o 19.00 h. Vystúpením 70-ročného kanadského barda, ktorý má vyše 40-ročné skúsenosti z pôsobenia v NHL či už v pozícii hráča alebo trénera, sa uzavrie okruh tém, ktoré oddelenie vzdelávanie pripravilo pre slovenských koučov počas jari. „Výber tém jednotlivých webinárov bol zameraný na všetky zložky športovej prípravy hráčov, a to ako na mentálny rozvoj, tak aj na kondičnú i technicko-taktickú stránku. Každá oblasť bola rozdelená na vekové kategórie do 15 a do 18 rokov. Záverečný webinár s témou Tímova hra a identita družstva SRA je určený najmä pre trénerov starších vekových kategórií, teda dorast, juniori a muži. Na webináre privítame hlavného trénera reprezentácie Craig Ramsayho. Ešte doplním, že všetkých približne tristo trénerov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na našich webinároch, si v dotazníku malo možnosť vybrať, o ktorom úseku hru majú záujem dozvedieť sa viac. Či už ide napríklad o napádanie v útočnom pásme, bránenie stredného pásma, prechod útočnou modrou čiarou, presilová hra atď. K daným okruhom zároveň vopred zaslali svoje otázky, ktoré Craig zodpovie,“ doplnil šéf oddelenia vzdelávania SZĽH Igor Andrejkovič.