Výzva na návrh členov Disciplinárnej komisie SZĽH

BRATISLAVA (SZĽH) - Slovenský zväz ľadového hokeja vyzýva na navrhovanie členov Disciplinárnej komisie SZĽH.

 

Vážení zástupcovia klubov,

Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu neboli navrhnutí kandidáti na členov Disciplinárnej komisie SZĽH, žiadame Vás, aby ste v lehote do 24.07.2019 23:59 hod. zasielali návrhy na členov Disciplinárnej komisie SZĽH, ktorých bude voliť Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí. Návrhy zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: stubniakova@szlh.sk, kde v predmete uvediete: DK 2019.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť na to, že navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle § 7 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení.

Osobitne pripomíname, že navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelania získaného v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné, alebo preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji ako hráč alebo 10 ročnú prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja.