Výkonný výbor SZĽH schválil testovanie hráčov na koronavírus aj komisiu rozhodcov

BRATISLAVA – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom zasadnutí 11. augusta schvaľoval testovanie hráčov na koronavírus, novú organizačnú štruktúru aj komisiu rozhodcov.

 

Členovia Výkonného výboru dali zelenú nariadeniam a odporúčaniam SZĽH a Zdravotnej komisie SZĽH pred začiatkom prípravy jednotlivých tímov a pred novou sezónou. 

Kluby budú musieť zabezpečiť testovanie hráčov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v extralige seniorov a v Slovenskej hokejovej lige PCR testami pred prvým zrazom v prípravnom období, a potom pred začiatkom súťažného obdobia, teda riadnej sezóny. Zdravotná komisia odporúča opakovať testovanie v 14-dňovom intervale.

V ostatných kategóriách – seniorských, juniorských, dorasteneckých, kadetských a žiackych súťažiach Zdravotná komisia SZĽH testovanie pred prípravou a pred riadnou sezónou odporúča tiež. „Tieto kroky sme navrhli, aby sme predišli možnému šíreniu tohto vírusového ochorenia medzi hráčmi a členmi realizačného tímu, a aby prípravné obdobie a zápasy neboli ohrozené,“ povedal predseda Zdravotnej komisie SZĽH MUDr. Stanislav Beli.

V prípade, že sa niektorý tím zúčastní turnaja alebo zápasu v zahraničí, je po návrate povinný postupovať v súlade s platnými nariadeniami a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. SZĽH zároveň odporúča takému tímu 5-dňovú karanténu bez tréningového procesu, a následne otestovanie hráčov a členov realizačného tímu na koronavírus. 

Účasť divákov na prípravných zápasoch sa bude realizovať v rozsahu odporúčaní hlavného hygienika SR. Všetci by mali dodržiavať všeobecné platné hygienické pravidlá. Kluby by tak mali zabezpečiť, aby každý vstupoval na štadión s rúškom prekrývajúcim horné dýchacie cesty, dezinfekciu rúk, pravidelné odvetrávanie šatní, zabezpečiť zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov šatní a podobne. 

Výkonný výbor SZĽH schválil aj novú organizačnú štruktúru SZĽH, ktorú bude vedenie zväzu v najbližších dňoch komunikovať aj do vnútra hnutia. Novú štruktúru má aj Komisia rozhodcov SZĽH. Predsedom sa stal bývalý medzinárodný arbiter a supervízor Vladimír Mihálik. Členmi komisie budú jeho rozhodcovskí kolegovia Rudolf Lauff, Vladimír Martinko, Peter Jonák a sekretárom Juraj Sýkora.

Svoje zastúpenie v správnej rade Fondu na podporu športu bude mať už aj hokejový zväz. Výkonný výbor do tejto funkcie odklepol svojho člena a riaditeľa HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho.