Výkonný výbor SZĽH sa zaoberal návrhom rozpočtu a štruktúrou regionálnych zväzov

BRATISLAVA (SZĽH) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) sa na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberal návrhom rozpočtu pre hokejový zväz na rok 2019. „Je to prvý návrh, ktorý bol predstavený. Výkonný výbor sa ním bude zaoberať na najbližších zasadnutiach, a následne bude finálna verzia predstavená 5. decembra na zasadnutí Kongresu SZĽH na prerokovanie a schválenie,povedal po skončení zasadnutia VV SZĽH generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.

Cieľom SZĽH je zabezpečiť finančnú stabilitu. Zväz ráta s nárastom financií pre kluby v porovnaní s minulou sezónou. „Okrem finančných prostriedkov pomôžeme klubom aj v oblasti vzdelávania a v poskytovaných službách,potvrdil Miroslav Valíček.

Výkonný výbor tiež schváli novú štruktúru fungovania regionálnych zväzov (východ, západ a stred). „Budú na nich fungovať sekretári, disciplinárne a rozhodcovské komisie, budú mať nové úlohy a predostreli sme tiež prvý návrh rozpočtu regiónov, ktorý bude neskôr zapracovaný do celkového rozpočtu fungovania zväzu,“ povedal Valíček a doplnil: „Regionálne zväzy budú teda pracovať pod Športovým oddelením SZĽH, aby sme zosúladili rozhodovania a aby bola zabezpečená jednotnosť prístupu k športovo-technickým veciam.“

Na zasadnutí VV SZĽH boli prijaté dva nové kluby – HK Mládež Šaľa a HK 18 Karpatský Sokol, ktorý začína pôsobiť na novom štadióne v Pezinku.



Odporúčame