Výkonný výbor SZĽH sa na svojom štvrtom zasadnutí zaoberal rozpočtom aj výstavbou štadiónov

BRATISLAVA (SZĽH) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom štvrtkovom zasadnutí vybral zástupcu vo fonde SOŠV na podporu infraštruktúry a športu, zaoberal sa rozpočtom na rok 2020, komplikovanou situáciu v HC Nové Zámky či zmenou organizačnej štruktúry SZĽH.

 

Zástupcom hokejových zväzov vo fonde Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) na podporu infraštruktúry a športu sa stal Martin Kohút. Bývalého prezidenta SZĽH, dnes člena Výkonného výboru SZĽH a viceprezidenta SOŠV pre infraštruktúru a investície odsúhlasili na túto pozíciu členovia výkonného výboru. „Som rád, že som dostal dôveru. Tento fond bol schválený zákonom v Národnej rade SR a ja verím, že prispeje k tomu, aby do slovenského športu išlo v budúcnosti viac financií, aby sme podporili zaujímavé projekty a zlepšili športové podmienky na Slovensku,povedal Martin Kohút.

Výkonný výbor SZĽH si pozrel prvý pracovný návrh rozpočtu na rok 2020. Oboznámil ich ekonomický riaditeľ SZĽH Vladimír Baluška: „Stále je mnoho vecí rozpracovaných. Nie je ešte podpísaná zmluva s ministerstvom školstva, takže toto bola len prvá verzia rozpočtu. Teraz si stanovíme silné priority, menej dôležité aktivity, budeme riešiť oblasti prímov a oblasti výdavkov a postupne pripravíme návrh rozpočtu,“ povedal po zasadnutí výkonného výboru Vladimír Baluška.

Zmenu organizačnej štruktúry športového oddelenia SZĽH predostrel výkonnému výboru generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček. Po novom bude zahŕňať päť oddelení – oddelenie riadenia súťaží, oddelenie rozvoja hráčov a metodiky, oddelenie rozvoja klubov a regiónov, oddelenie vzdelávania a reprezentačné oddelenie. Jednotliví zástupcovia týchto oblastí a traja ľudia z komisie mládeže vytvoria Radu športového rozvoja, ktorá sa svojou činnosťou bude zodpovedať Výkonnému výboru SZĽH. Úlohy rady sú koordinovať oddelenia a komisie SZĽH podieľajúcej sa na športovej činnosti, posudzovať návrhy na aktivity a zmeny prichádzajúce z týchto komisii a oddelení a podobne. Oddelenie rozvoja hráčov a metodiky povedie skúsený tréner a metodik Ján Filc.

Výkonný výbor schválil nového predsedu Komisie mládeže SZĽH, ktorým sa stal Ján Jaško. Podpredsedom ostáva riaditeľ súťažného oddelenia SZĽH Igor Guryča, za členov komisie VV potvrdil Milana Nováka, Tomáša Chrenka, Jána Šimka a Jozefa Škraka a ako noví členovia pribudnú Martin Štrbák, Ivan Feneš a Žigmund Pálffy.

Výkonný výbor prerokoval aj splnené podmienky 19 kandidátov na výstavbu multifunkčných športových plôch využiteľných pre zimné športy. Zároveň však poveril projektové a rozvojové oddelenie SZĽH, aby s týmito kandidátmi ďalej komunikovali o podmienkach výstavby a splnení ďalších požiadaviek.

Výkonný výbor sa oboznámil so situáciou v Nových Zámkoch. Novými informáciami v tejto veci však nedisponuje. Teraz musí počkať, kým súd preverí skutočnosti. VV SZĽH tiež schválil systém prerozdelenia finančnej podpory pre kluby druhej hokejovej ligy, určil dátum konania Kongresu SZĽH, ktorý bude 5.12.2019 v Hoteli Kaskady v Banskej Bystrici, aj dátum konania dohodovacieho konania pred kongresom (19.11.2019 v Bratislave).