Výkonný výbor schválil novú smernicu o trénerských licenciách a vzdelávaní

BRATISLAVA (SZĽH) – Výkonný výbor SZĽH na svojom zasadnutí 13. Júna 2018 schválil novú smernicu o trénerských licenciách a vzdelávaní. Novú smernicu, na ktorej tvorbe sa podieľali členovia pracovnej skupiny vrátane Jána Filca, Igora Tótha a Dušana Benického, predstavili na zasadnutí Jukka Tiikkaja a Igor Andrejkovič. Jej cieľom je 1) postupne zvýšiť kvalitu trénovania a 2) zvýšiť flexibilitu vo vzdelávaní trénerov. Do procesu tvorby tejto smernice sa s cieľom zabezpečiť jej súlad so súčasnou legislatívou zapojili aj ďalšie subjekty, ako Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ). 

V súčasnosti mnohé krajiny implementujú systém trénerských licencií založený na schopnostiach, podstatou ktorého je, že základom pre udelenie licencie sú skutočné vedomosti a schopnosti trénera. Ako sa tréner správa k hráčom a iným vo svojom okolí a ako s nimi pracuje? Ako vedie tréningový proces, či už z dlhodobého hľadiska, alebo už na úrovni každodenných tréningov? Systém založený na schopnostiach sa zameriava skôr na výsledky vzdelávacieho procesu ako na špeciálne vzdelávacie programy alebo procesy. Práve to, ako tréner implementuje všetko to, čo sa naučil rôznymi vzdelávacími programami a metódami alebo praxou je to najdôležitejšie pre samotného hráča.

Aj napriek tomu, že udeľovanie licencií založené na schopnostiach nie je zatiaľ rozšírené vo všetkých vzdelávacích programoch, nová smernica očakáva, že takýto systém licencií postavený na úlohe a schopnostiach trénera bude prijatý.

Level „Rozvojový“ tréner (U15) „Výkonnostný“ tréner
A Master / Mentor Coach
mentor / metodik / šéftréner
B Senior Coach
hlavný tréner / tréner senior
Senior Coach
hlavný tréner / tréner senior
C Coach
samostatný tréner
Coach
samostatný tréner
D Coaching assistant
asistent trénera
Coaching assistant
asistent trénera

Kým úroveň licencie D až B sa zameriava prioritne na proces trénovania a s tým súvisiace schopnosti trénera, úroveň A predstavuje novú úlohu trénera, trénera, ktorý „rozvíja“ (mentoruje) iných. Práve táto pozícia by mala v budúcnosti pomôcť pri ďalšom rozvoji kvality trénovania.

Počas sezóny 2018/2019 sa budú realizovať školenia pre nových trénerov, podporené možnosťami na samovzdelávanie, mentorovanie a vzdelávania sa aj priamo v klube. Aj počas samotného procesu stále prebieha diskusia o tom, ako do krátkodobého a dlhodobého rozvoja trénerských kvalít, čo najlepšie zahrnúť rôzne vzdelávacie organizácie ako napríklad univerzity. 

Čo sa udeje s doterajšími licenciami

Všetky doteraz vydané licencie zostávajú v platnosti. Aktualizované pravidlá pri získavaní licencií budú aplikované hlavne pri získavaní nového a vyššieho stupňa vzdelania/licencie (napr. z úrovne D na úroveň C, z úrovne C na úroveň B). Proces doškoľovania už získaných licencií zostáva zachovaný s tým, že plán pre novú sezónu bude oznámený v auguste. Koncom augusta a začiatkom septembra sa pripravujú vzdelávacie programy pre získanie nových licencií úrovní D a C. Bližšie informácie o programoch oznámime v priebehu augusta.  

 Odporúčame